Yüzde Hesaplayıcılar Bölümü

İlk hesap makinesi

A sayısının %B'si kaçtır ?
%

ikinci hesap makinesi

A sayısı, B sayısının yüzde kaçıdır?

Üçüncü hesap makinesi

A sayısından B sayısına değişim oranı yüzde kaçtır?

Dördüncü hesap makinesi

A sayısı, %B kadar artırılırsa kaç olur?
%

Beşinci hesap makinesi

A sayısı, %B kadar azaltılırsa kaç olur?
%
Daha fazla yüzde hesaplaması için yukarıdaki "Daha fazla hesap makinesi göster" Daha fazla hesap makinesi göster.

Yüzde belirli bir sayının yüz eşit parçalık bir bölünme ile elde ettiği birimlerin istenen miktardaki birimin ifade ettiği sayı değeridir.