A sayısının %B'si kaçtır ?
%
A sayısı, B sayısının yüzde kaçıdır?
%
A sayısından B sayısına değişim oranı yüzde kaçtır?
%
A sayısı, %B kadar artırılırsa kaç olur?
%
A sayısı, %B kadar azaltılırsa kaç olur?
%

Daha fazla yüzde hesaplaması için yukarıdaki "Daha fazla hesap makinesi göster" Daha fazla hesap makinesi göster.

Yüzde belirli bir sayının yüz eşit parçalık bir bölünme ile elde ettiği birimlerin istenen miktardaki birimin ifade ettiği sayı değeridir.

Yüzde belirli bir sayının yüz eşit parçalık bir bölünme ile elde ettiği birimlerin istenen miktardaki birimin ifade ettiği sayı değeridir. Yani daha başka bir deyişle; bir sayının yüzde X kadarına ulaşmak demek, o sayıyı ilk önce yüz eşit birime bölmek sonrasında da X birim karşılığı istendiği için bu yüze bölünce elde ettiğimiz birimi X adet toplarsak ulaşılacak değerdir ve bu yönteme yüzde hesaplama denmektedir.

Yüzde Hesaplama Kullanım Alanları

Günlük hayatımızda birçok alanda yüzde hesaplama ihtiyacı ile karşı karşıya kalabiliriz. Bunların başında muhsabe ve finans işleriyle ilgili hesaplamalar, basit bir vadeli mevduat faiz yüzde hesaplama işlemi, kira yüzde hesaplaması, KDV yüzde hesaplaması, vergi hesaplamaları, maaş brütten nete yüzde hesaplama gibi işlemler gelmektedir.

Ancak bu bahsedilenlerin bile ötesinde basit bir market alışverişinde, kar hesaplamada veya kişisel bütçe yönetiminde bile ihtiyaç duyulan bir matematiksel işlemdir.

Yüzde Hesaplama Nasıl Yapılır?

Yüzde hesaplama kelimenin tanımı gereği bir bütünün yüz eşit parçaya bölündükten sonra istenen yüzdelik dilime eş değer olacak parçaların toplanması ile gerçekleştirilir. Bu işlemi günlük hayatımızda en çok karşımıza çıkacak birkaç örnek ile değerlendirelim.

– Banka faizi yüzde hesaplaması: Bankaya yatırdığınız 3.000 TL aylık %7 faiz getirmektedir. Her ay faizi nasıl hesaplarım?

Burada ilk adım yatırdığımız ana paranın yüzde 7 faizini hesaplamak olacaktır.

Matematiksel işlem olarak yüzde hesaplama A sayısının yüzde B’si kaçtır? Şeklinde kurgulanır yani;

A sayısı: 3000

B Sayısı : 7

( 3000 / 100) x 7 = 210 TL ilk ay alınacak faizdir.

İkinci ayda ana paramız 3.000 +210= 3.210 TL olacaktır. Eğer bir ekleme yapılmadıysa ikinci ayın faizi de aynı şekilde yüzde hesaplama yöntemi ile yapılır.

C sayısının yüzde D’si kaçtır?
C sayısı: 3210

D sayısı: 7

( 3210 / 100 ) x 7 = 224,7 TL ise ikinci ayın faizi olur. Bu yöntem her ay için uygulanabilir.

– Mağaza etiketi 200 TL olan bir cekete %40 indirim uygulanmıştır. O zaman indirimli fiyatı nasıl hesaplarım?

Yüzde 40 indirim yapılan bir ürünün yeni fiyatını da önce indirim miktarını bulmak için yüzde hesaplama yaparak sonrasında ilk fiyattan çıkarabilirsiniz.

A sayısı yüzde B azalırsa kaç olur?
A sayısı: 200

B Sayısı: 40

İlk önce yüzde hesaplaması yaparak A sayının yüzde 40’ını bulalım.

(200/100)x40=80 yani 80 TL kadar indirim yapılmıştır.

İlk fiyattan yüzde hesabı yaparak bulduğumuz indirim fiyatını çıkarırsak yeni fiyata ulaşırız.

200-80=120 TL indirimli fiyat olur.

– Yüzde azalmasını da aynı yöntemle yüzde hesabı yaparak hesaplamak mümkündür. Bu sefer miktarın azaldığını gösteren negatif bir sayı elde edebilirsiniz.

Gördüğünüz gibi yüzde hesaplaması oldukça basittir. Her ne kadar yüzde hesaplama aracımızı kullanarak tüm hesaplamalarınızı yapabilmek çok kolay olsa da gerekli durumlarda yüzde hesaplama yapmak için gerekli mantık yukarıda bahsedilen şekildedir.

Özetlemek gerekirse, bir yüzde hesabı yapmak için bütün halindeyi sayıyı ilk önce 100’e bölmek yani yüz eşit parçaya bölmek gerekir. Sonrasında ise bizden istenen yüzde oranı neyse bulduğumuz bu birim değeri o sayı ile çarparız. Yüzdelere dönüştüreceğiniz sayılar size ondalık ve kesir olmak üzere 2 farklı biçimde verilebilir.

Ondalık biçimin yüzde olarak hesaplanması daha kolaydır. Ondalık bir sayıyı yüzdelik hale dönüştürmek 100 ile çarpmak kadar basittir. 0,87’yi bir yüzdeye dönüştürmek için sadece 0,87 ile 100’ü çarpmanız yeterlidir.

Yüzde hesaplama günlük ihtiyaçlarımızda, işimizde, aylık giderlerimizi hesaplamada ya da alışveriş sırasında bize sürekli gereken bir işlemdir. Yüzde hesaplama araçlarını kullanmak size finansal işlemlerinizde hata yapmadan karar verme imkanını sunar.